post

Спортен клуб Усмивка с акредитация по програма Младеж

Спортен клуб Усмивка  от години участва в обществените процеси и работи с младежи. Основната ни мотивация е постигане на повече резултати и поставяне на по-високи цели.
Крайният резултат, когато е в полза на обществото и младежите винаги е от значение и има ценност.
Нашите проекти подкрепят неформалното образование и мобилност на младежи. Целта е  младежите да се ангажират и да получат възможност да станат активни граждани. Възможност да бъдат свързани с европейски проект и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за живота и за професионалното си бъдеще.
„Всеки има право на живот без бариери. И това е наше задължение, като общност, за да се гарантира, че хората с увреждания могат да участват пълноценно в обществото, на равна основа с другите. „- това са думи на Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. По данни от „Стратегията за правата на хората с увреждания“ -50,8% от хората с увреждания са на работа в сравнение до 75% без увреждания.  28,4% от хората с увреждания са изложени на риск от бедност или социално изключване в сравнение с 17,8% от хората без увреждания. Само 29,4% от хората с увреждания получават висше образование в сравнение с 43,8% от тези без увреждания.52% от хората с увреждания се чувстват дискриминирани.

спортен клуб Усмивка

Цели на акредитацията

Спортен клуб Усмивка обучение

Нашият проект цели младежите с увреждания да преодолеят изолацията си и да намерят социална среда, чрез участието в неформално обучение и спортни занимания.
Освен това искаме да повишим информираността на участниците относно възможностите, предлагани от пазара на труда и образователната система.  Благодарение на неформалното обучение ще им позволим да развиват компетентности.  Съяо така  да откриват нови култури, ценности и навици. Това ще  им дадат шанс да променят професионалния си път и да участват в дейностите на обществото.

И понеже не може тази промяна да стане изведнъж, ние кандидатствахме и получихме Акредитация по програма Еразъм + на ЕС.

Целите на организацията съответстват на конкретни приоритети на програмата ЕРАЗЪМ+: младежи,младежка мобилност и неформално образование. Еразъм + за младежки обем ни представя перфектна рамка за постигане на нашите цели.

FacebookMastodonEmailShare

post

Local Intersectoral Meetings SOFIA

Our organization is a project partner of the sports program from Erasmus+.

To bring the European dimension to our local work and initiate intersectoral cooperation in the basketball field; 3 local intersectoral cooperation meetings will be held in 3 countries in the 3rd – 7 h – 10th months. Each country will establish local working committees by involving Public (Local Authorities / Universities / Schools) – Civil (Foundations, NGOs, etc.) – Private (Sports Organizations) representatives to underline the empowering and inclusive dimension of basketball.

The aim of the project is to provide open space for young people to learn how sport can activate their potential and activate their participation in society.

The meeting was held in Sofia on 20 April 2023. The duration of the meeting was one day, divided into two sessions. Representatives of 15 organizations participated. They represented different sectors of society. Some of the organizations are related to sports for children and youth – Black Sea TICHA, Black Sea Odessos, Murgash Basket, Varna Sinemorets, Smile Sports Club, Dorostol. Other organizations are involved in sports for people with disabilities. basketball cube for disabled people Levski, Varna Nikea, Balkan Basketball League, Sofia Balkan, Voltron BASKETBALL CLUB. Social organizations were also present – Get Better Involved, Rodopa Inn, PGTT “Hristo Bogev”. Thirteen men and two women were present.

All the organizations present are directly involved with the youth, including those in a disadvantaged position. Most organizations were from the Sofia and Varna region. The next meeting will be attended by organizations from other regions. We have reached out to organizations that have the profile we need and are looking for.

We believe that we have raised the awareness of the participants about the project and its ideas. There are already people willing to participate in further projects.

post

Basket for all

Our organization is a project partner of the sports program from Erasmus+. In light of our project’s overall aim “Increasing the intersectoral cooperation among active sports actors across Europe to draw attention to the inclusion and empowerment of youngsters with fewer opportunities in the basketball field”, 12 monthly action plans under 2 WPs have been designed. With the consortium consists of 1 (non-profit) Foundation, BIDEV from Turkey, and 2 Sport Clubs BK Klatovy from Czechia and SCS from Bulgaria; we are aiming to raise the capacities of the organizations by exchanging know-how and underlining how basketball can be used to support the social empowerment of young people from upbringing backgrounds.
The applicant organization BIDEV is a new non-profit institution founded by nationally and internationally well-known prominent persons to create social value and goodwill through and around basketball. With the involvement and contribution of our distinguished partners from BG & CZ, the first step in small-scale partnership is highly valued.
The specific objectives of the project are:
SO1- Bringing EU-labelled cooperation to the local dimension to emphasize the importance of sport as a tool for social empowerment among NGOs, schools, and sports clubs, SO2- Increasing the methodological capacities of youth coaches to improve the social empowerment of disadvantaged groups due to the youngsters upbringing backgrounds,
SO3- Creating meetings, and campaigns making them lead by youth in order to bring role models together with youngsters to avoid their lack of motivation and give them the inspiration to make the sport an essential place of their lives – and encourage them to be active to reach these objectives, 3 International Meetings and Local activities will be organized. Local intersectoral Meetings – to create further collaboration strategies in basketball-, Local Training by coaches – targeting 120 young people with fewer opportunities.

post

Проект по програма “Еразъм+”-младеж

Спортен клуб Усмивка спечели проект по програма “Еразъм+”-мобилност на младите хора. Проектът се казва: “Обединени чрез спорта за по-добър живот” /United through sport for a better life/.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Комисията не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Партньори в проекта са “Спортен клуб Усмивка” и Баскетболен куб за хора с увреждания “Парамант” от Подгорица, Черна гора.

“Спортен клуб Усмивка” участва все по-активно в спортни проекти, за развитието на спортната култура сред всички хора.

Баскетболен клуб за хора с увреждания Парамонт е спортна организация, основана от хора с увреждания. Клубът е основан на 31.01.2008г. за постигане на цели, които се отнасят по-специално до:

 • планиране на работата, утвърждаване и развитие на баскетболния спорт за хора с увреждания;
 • организиране и провеждане на регулярни тренировки на членовете с цел подготовка за състезанието;
 • обучение на деца, младежи и възрастни;
 • участие в спортни състезания;
 • Представяне на клуба и държавата Черна гора чрез международни спортни състезания за хора с увреждания.

Членската група се състои от хора с физически увреждания, както и хора без увреждания, които желаят да се включат в работата на клуба.
Липсата на спортни клубове за хора с увреждания и недостатъчното развитие или несъществуването на спортове с хора с увреждания в Черна гора доведе до създаването на клуба.

Мисия: създаване на условия за пълноценна проява на спортния потенциал на хората с увреждания чрез участието им в спорта като равноправни граждани на обществото.

Баскетболен клуб Парамонт е един от основателите и член на Параолимпийския комитет на Черна гора, ние сме свързани с всички федерации по баскетбол в инвалидни колички в района и имаме партньорство с Баскетболната федерация на Черна гора. Също така имаме партньорство с Асоциацията на параплегиците на Черна гора, баскетболни асоциации в инвалидни колички: БиХ, Сърбия, Хърватия, Словения, България и Турция.

НИЕ СМЕ ОСОБЕНО ГОРДИ:

 1. Баскетболен клуб “Парамонт” е първият спортен клуб, създаден като клуб на хора с увреждания, който е основан от хора с увреждания;
 2. Клубът е първият създаден отборен спортен клуб за хора с увреждания в Черна гора;
 3. Клубът е ресурсен център за набиране на хора с физически увреждания и тяхното интегриране в спорта, така че всеки човек с физически увреждания, занимаващ се със спорт, е минал през този клуб.
 4. Клубът е един от основателите на днешния Параолимпийски комитет;
 5. Клубът е първият в Черна гора, който представя Черна гора на международни състезания за хора с увреждания;
 6. Баскетболен клуб “Парамонт” е организатор на първия официален спортен мач за хора с увреждания в Черна гора, който беше излъчен на живо по обществената услуга RTCG! Това е първият път, когато спортно състезание за хора с увреждания се излъчва пряко по нашите телевизии. На приятелския мач присъстваха, наред с други, министърът на правата на човека и малцинствата, председателят на Върховния съд, президентът на Черногорския олимпийски комитет, директорът на младежта и спорта и заместник-кметът на Подгорица.