post

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В АХЕЛОЙ, БЪЛГАРИЯ

Обмен за младежи се проведе в Ахелой, България. В обмена участваха 48 човека – 24 от Черна гора и 24 от България, част от които са категоризирани като NEET, младежи, които не работят, не с заети с образование или обучение и са изключени от всякакъв вид социална дейност. Също така участваха младежи с увреждания, които използват колички. Участваха и младежи без горните проблеми, което ще даде възможнаст за интеграция на проблемните ладежи и създаването на нови връзки и може би, приятелства.

Младежкият обмен беше финансиран от ЕС по програмата Еразъм+.

Комисията не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в статията информация.
Участниците бяха овластени и ангажирани в международни дейности и за развиване на умения и
получаване на знания. Групата се състоеше от 8 лидери, които представляваха партньорските организации, и 40 участници с по-малко възможности (които са изправени пред образователни, икономически, здравни и географски препятствия).

Въздействие върху участниците

 • чрез комуникация и обмен на опит и идеи, те получиха правилна мотивация за приобщаване към обществото и ресоциализация
 • за рестартиране и възстановяване на доверието в системата, повишено участие в социалните политики и получаване на знания за тях
 • за активно участие в социални дейности
 • придобиваха на умения за подобряване на личния и социалния им живот
 • добиха знания за създаване и подобряване на автобиография
 • умения за бизнеспланиране
 • толерантност към другите младежи в нужда или увреждания, които са изправени пред същите трудности
 • самочувствие и увереност, за да приемат повече предизвикателства и да се изправят пред тях с гъвкавост
 • придобиха нови методи и умения чрез спорт и неформално образование и да ги приложат на практика след приключването на проекта
 • информираха се за най-новите възможности, предложени от пазара на труда или образователната система
 • разбираха начението и стойността на младежта в настоящето и бъдещото общество и ползите на двете страни
 • подобриха комуникацията на английски език
 • придобиха нови международни контакти с участници, тази мрежа може да се използва за изпълнение на бъдещи проекти за сътрудничество.
post

Проект по програма “Еразъм+”-младеж

Спортен клуб Усмивка спечели проект по програма “Еразъм+”-мобилност на младите хора. Проектът се казва: “Обединени чрез спорта за по-добър живот” /United through sport for a better life/.

Проектът е финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз. Комисията не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в тях информация.

Партньори в проекта са “Спортен клуб Усмивка” и Баскетболен куб за хора с увреждания “Парамант” от Подгорица, Черна гора.

“Спортен клуб Усмивка” участва все по-активно в спортни проекти, за развитието на спортната култура сред всички хора.

Баскетболен клуб за хора с увреждания Парамонт е спортна организация, основана от хора с увреждания. Клубът е основан на 31.01.2008г. за постигане на цели, които се отнасят по-специално до:

 • планиране на работата, утвърждаване и развитие на баскетболния спорт за хора с увреждания;
 • организиране и провеждане на регулярни тренировки на членовете с цел подготовка за състезанието;
 • обучение на деца, младежи и възрастни;
 • участие в спортни състезания;
 • Представяне на клуба и държавата Черна гора чрез международни спортни състезания за хора с увреждания.

Членската група се състои от хора с физически увреждания, както и хора без увреждания, които желаят да се включат в работата на клуба.
Липсата на спортни клубове за хора с увреждания и недостатъчното развитие или несъществуването на спортове с хора с увреждания в Черна гора доведе до създаването на клуба.

Мисия: създаване на условия за пълноценна проява на спортния потенциал на хората с увреждания чрез участието им в спорта като равноправни граждани на обществото.

Баскетболен клуб Парамонт е един от основателите и член на Параолимпийския комитет на Черна гора, ние сме свързани с всички федерации по баскетбол в инвалидни колички в района и имаме партньорство с Баскетболната федерация на Черна гора. Също така имаме партньорство с Асоциацията на параплегиците на Черна гора, баскетболни асоциации в инвалидни колички: БиХ, Сърбия, Хърватия, Словения, България и Турция.

НИЕ СМЕ ОСОБЕНО ГОРДИ:

 1. Баскетболен клуб “Парамонт” е първият спортен клуб, създаден като клуб на хора с увреждания, който е основан от хора с увреждания;
 2. Клубът е първият създаден отборен спортен клуб за хора с увреждания в Черна гора;
 3. Клубът е ресурсен център за набиране на хора с физически увреждания и тяхното интегриране в спорта, така че всеки човек с физически увреждания, занимаващ се със спорт, е минал през този клуб.
 4. Клубът е един от основателите на днешния Параолимпийски комитет;
 5. Клубът е първият в Черна гора, който представя Черна гора на международни състезания за хора с увреждания;
 6. Баскетболен клуб “Парамонт” е организатор на първия официален спортен мач за хора с увреждания в Черна гора, който беше излъчен на живо по обществената услуга RTCG! Това е първият път, когато спортно състезание за хора с увреждания се излъчва пряко по нашите телевизии. На приятелския мач присъстваха, наред с други, министърът на правата на човека и малцинствата, председателят на Върховния съд, президентът на Черногорския олимпийски комитет, директорът на младежта и спорта и заместник-кметът на Подгорица.