post

Презентации на адптираните ски

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я В Пампорово

На представянето в Пампорово имаше хора с увреждания, които опитваха за първи път да се возят на ски и бяха безкрайно въодушевени.Присъстваха и треньорът-Росен Гергов, доброволците и членове на сдружение “Спортен клуб Усмивка”.

П Р Е З ЕН Т А Ц И Я в Самоков

Презентацията в Самоков беше направена от Владимир Искров- председател на Сдружение “Спортен клуб Усмивка”
post

Доброволците и обученията им

В проекта “Приобщаване чрез адаптирани ски”, който е с финансиране на Европейският корпус за солидарност, участват пет доброволци.

Венцислава Георгиева – Спортува от малка.Тренира активно баскетбол. Учи за треньор по баскетбол, но обича да практикува различни видове спорт. По време на ски лагер къса предни кръстни връзки на коляното. Следва
операция и трудно възстановяване. За известен период време е поставена в позицията на човек с увреждания и
това я мотивира да опита да помогне на тези хора. Намира единомишленици в групата на баскетболните хора и
всички решават да се включат в проекта.

Ванеса Стоянова -Работи като треньор по баскетбол в БК Септември София. Социално отговорен и активен млад човек. Много енергична, тя и двигател на групата. Освен с работа с деца иска да се занимава и с хора в неравностойно положение.

Денислав Иванов – Студент в Югозападният университет. Иска да работи като учител по физическо възпитание. Смята, че всеки човек има право да спортува независимо от двигателните му възможности. Денислав е участвал в международни спортни кампове като доброволец.

Йоланда Косса – Българка с нигерийски корени играе няколко сезона баскетбол в чужбина, Испания
и Италия. Претърпява тежка контузи и преустановява кариерата си. Това я кара да се замисли за нуждата от
адаптиран спорт за всеки член на обществото ни.

Георги Иванов – професионален състезател по баскетбол с колички.Играе в български отбори, Гърция и Италия. Тай сам се е сблъсквал с много проблеми като човек с увреждане и може много да помогне на групата със съвети и практики.”Никога не съм се чувствал различен.
Понякога на хората им е малко странно, докато свикнат с това, че имам някакъв двигателен дефицит. Опитват се
да ми помагат. Държа да ме приемат като абсолютно нормален човек”, сподели Георги Иванов.

ОБУЧЕНИЯ

С доброволците бяха проведени три обучения, едното от които онлайн, заради епидемиологичната обстановка.

 1. Обучение-доброволците бяха обучавани – три пъти по 2 дни. Те получиха занния за хората с увреждания, за техните проблеми, за възможностите за тяхната рехабилитация, за тяхните психични проблеми. Знания за възможностите за спортуване и участието им в системни спортни занимания.Създадена беше мрежа между участниците за онлайн връзка по всяко време.
  Теми на обучението:
   Презентация за доброволчеството.
   Защо да станем и да продължим за бъдем доброволци.
   Какво представлява Европейския корпус за солидарност.
   Представяне на проекта
  На второто обучение, доброволците ще получат специфични знания за туризма и специализираните ски за хора с увреждания.
  Второто обучение се проведе онлайн, поради епидимиологичната обстановка заради КОВИД 19.
  Теми на обучението:
   Какво представляват адаптираните ски.Видове и употреба.
   Развитие на адаптираните ски в света и в България
  На третото обучение, доброволците получиха знания за Европейският корпус за солидалност и бяха мотивирани да участват в други европейски проекти. Мениджърът разясни проблеми, свързани с психическото и физическото състояние на хората с увреждания.
  Треньорът обясни възможностите на доброволците за помагане на хората с увреждания. Доброволците участваха като помагаха за логистиката на хората с увреждания, помагаха при поставянето им на ските, помагаха, ако има падане, при обличането на хората.
 1. Туризъм – беше направен един излет в планината. При тези излети е огромна ролята на доброволците. Те помагаха физически при изкачванията.
  3.Занимания по адаптирани ски. Доброволците участваха в логистиката, качването на ските и помощ при падане.
 2. Разпостранение на активностите и на резултатите. Всички доброволци ще участват, но ще има един, който ще бъде пряко отговорен за тази дейност.
  Всеки доброволец имаше задача, свързана с разпостранението на резултатите.
  Популяризаторски и обучителни материали – Отговорник: Денислав Иванов
  Факти и данни, свързани с уебсайта на организаторите на проекта (актуализации, посещения, справки, препращания) – Отговорник: Йоланда Косса
  Връзки със съществуващи мрежи и транснационални партньори; предаване на информация и ноу-хау;- създаване на мрежа ца участниците в проекта – Отговорник: Георги Иванов
  Помощ при съставянето на НАРЪЧНИК за добри практики – Венцислава Георгиева и Ванеса Стоянова.
post

Представяне на треньора Росен Гергов

Нашият треньор се казва Росен Гергов. Доброволците са млади хора, които решават за участват точно в тази доброволческа дейност. Те са участвали в
други доброволчески активности, но тази е малко по-специално и е нещо ново и непознато. Те имат нужда от треньор, който да им предаде теоретични знания в няколко насоки:

1. Да получат знания за Европейския корпус за солидарност и за възможностите , които той предоставя за развитието на компетенциите им.

2.Да получат знания за хората в неравностойно положение – в случая с увреждания и с проблемите им за пълната им социализация.

3. Да получат компетенции как да помагат на тези маргинализирани групи и да придобият умения как да ги приложат в практиката.

4.Да получат знания за адаптираните ски и умения, за да прилагат на практика наученото.

За това всичко ще ги научи треньорът. Той не само ще ги обучава и ще им даде инструментариум, но и ще следи целия процес и ще коригира, ако е необходимо. Той ще направи и завършващата оценка за придобитите знания и умения на доброволците. Предвидени са събития всеки месец, където треньорът ще участва активно в плановете, задачите, мониторинга и отчета.

1.04 – 05 септември 2021 – София -Учредително събиране Треньорът ще участва през двата дни- той ще прави плановете на доброволците, ще планира дейностите, ще даде първоначални насоки на доброволците. Ще проведе сесия за обучение на тема – “Какво представлява адаптирания ски спорт и развитието му в България”. 2. 16-17 октомври 2021 г., София -Обучение на доброволците

3. 13-14 ноември2021 –
Витоша – Обучение на доброволците

4. Поход в планината с доброволците и хората с увреждания – ноември 2021

 1. Треньорът присъства и наставлява доброволците при всяко събитие, провеждащо се всеки месец по време
  на проекта. Той присъства на всяко практическо занимание в планината, което ще се провежда два пъти
  месечно.
 2. Заключителна среща – треньорът ще бъде основният двигател на това събитие и оценител в същото време.

Росен Гергов-ПРОФЕСИОНАЛЕН  ПЪТ И  УМЕНИЯ

Ски КлуБ Мотен                               

Треньор Алпийски Ски – състезатели 14-16 год              2008 – До сега

Кондиционен треньор  –                                                        2011 – До сега

Българско Ски Училище

Ски Инструктор – Клас А 2002г, Клас В 2005, Клас С 2007

ISIA -2008 г.

Национален демонстратор на България                           2008 – До сега

Национален демо тийм –                                                      2008 – До сега

Участия в конгреси на INTERSKI – 2011 – St. Anton (Австрия),

2015 – Usuaia (Аржентина), 2019 – Пампорово (България)

Участия на световни първенства на ISIA – 2009 Maribor (Словения), 2013 – Пампорово (България), 2017 – Sumnaun (Швейцария)

Водещ на курсове за ски инструктори за клас А,В,С,ISIA 2008 –До сега

Нова Телевизия

Коментатор и гост в студиото на Световни купи по ски Банско 2020 и 2021 г.

ТоРосСТРОЙ ООД

Управител –                                                                                  2005 – 2011 г.

ДОБРОВОЛЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Българска федерация Ски:

Организация на Световни купи Банско                              2012-2016 г.

Детски Национален отбор по ски                                        2011-2020 г.

Участия в междинародни състезания

Треньорски курсове и семинари                                      2006 – 2020 г.

Българска федерация Лека Атлетика

Софийски маратон                                                                              2019 г.

post

Спортен клуб Усмивка спечели проект

Спортен клуб “Усмивка” спечели европейски проект към

Европейският корпус за солидарност.

Логото на Европейският корпус за солидарност

Целта на проекта „Приобщаване чрез адаптиран ски спорт” е да помогне на група млади хора, които желаят
промяна в обществото. Тяхното желание е да насърчат и изравнят възможностите за хора с физически
увреждания на възраст между 15 и 40 години да участват в социалния живот- като част от всички дейности са
адаптираните ски. Тези възможности ще бъдат създадени чрез разработването и прилагането на ефективни
инструменти за обучение и наставничество. Участието в адаптивни ски осигурява положително въздействие върху качеството на живот и самоефективността и подпомага социалното участие, възможностите за наставничество и здравето и благосъстоянието на участниците. След като се включи в адаптивни спортове, всеки участник ще отчете повишаване на качеството си на живот.

Адаптивните спортове улесняват чувството за успех, увереност и осигури бягство от тяхното увреждане и ежедневието. Успешното преодоляване на физическите бариери ще предизвика и насърчи бъдещото участие в нови професии на участниците. Проектът ще даде възможност на поголям брой млади хора да участват в широк набор от дейности, свързани със солидарността, чрез доброволчество или придобиване на професионален опит, докато помагат за решаването на предизвикателства на обществото.
Проектът ще започне ще започне през септември 2021 г. и ще продължи 10 месеца, тъй като ще работим с
доброволци,треньори, специалисти и психолози от спортни организации, базирани в България.

Логото на проекта

Цели на проекта

Целите на проекта са следните:

-Да се помогне на младите хора в желанието им да променят обществото

– Насърчаване на социалното включване и равните възможности в спорта на хора с физически увреждания на възраст между 15 и 40 години

– Да се позволи на доброволците да развият мрежа за дългосрочно партньорство

– Да се увеличи капацитетът на всички доброволци да работят на транснационално ниво

– Обмен на добри практики в областта на ангажиране на физически лица с увреждания в спорта – Подготовка, разработване и прилагане на нов инструментариум за треньори и спортни организации.

– Чрез неформално обучение да се даде възможност на доброволците да придобият основни компетенции, които да допринесат за личното и социално- образователното им развитие

– Насърчаване на активното участие на доброволците в обществото и повишаване на възможностите
им за заетост