Цел

Спортен Клуб „ Усмивка” е създаден с идеята да популяризира здравословния начин на живот сред подрастващите чрез спорт и правилно хранене, да допринася за откриването на различни интереси у децата, като им създава ярки емоционални преживявания и повишава техните познания и умения за себеизява.