post

Спортен клуб Усмивка с акредитация по програма Младеж

Спортен клуб Усмивка  от години участва в обществените процеси и работи с младежи. Основната ни мотивация е постигане на повече резултати и поставяне на по-високи цели.
Крайният резултат, когато е в полза на обществото и младежите винаги е от значение и има ценност.
Нашите проекти подкрепят неформалното образование и мобилност на младежи. Целта е  младежите да се ангажират и да получат възможност да станат активни граждани. Възможност да бъдат свързани с европейски проект и да получат съдействие за придобиване и развиване на компетентности за живота и за професионалното си бъдеще.
„Всеки има право на живот без бариери. И това е наше задължение, като общност, за да се гарантира, че хората с увреждания могат да участват пълноценно в обществото, на равна основа с другите. „- това са думи на Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. По данни от „Стратегията за правата на хората с увреждания“ -50,8% от хората с увреждания са на работа в сравнение до 75% без увреждания.  28,4% от хората с увреждания са изложени на риск от бедност или социално изключване в сравнение с 17,8% от хората без увреждания. Само 29,4% от хората с увреждания получават висше образование в сравнение с 43,8% от тези без увреждания.52% от хората с увреждания се чувстват дискриминирани.

спортен клуб Усмивка

Цели на акредитацията

Спортен клуб Усмивка обучение

Нашият проект цели младежите с увреждания да преодолеят изолацията си и да намерят социална среда, чрез участието в неформално обучение и спортни занимания.
Освен това искаме да повишим информираността на участниците относно възможностите, предлагани от пазара на труда и образователната система.  Благодарение на неформалното обучение ще им позволим да развиват компетентности.  Съяо така  да откриват нови култури, ценности и навици. Това ще  им дадат шанс да променят професионалния си път и да участват в дейностите на обществото.

И понеже не може тази промяна да стане изведнъж, ние кандидатствахме и получихме Акредитация по програма Еразъм + на ЕС.

Целите на организацията съответстват на конкретни приоритети на програмата ЕРАЗЪМ+: младежи,младежка мобилност и неформално образование. Еразъм + за младежки обем ни представя перфектна рамка за постигане на нашите цели.

FacebookMastodonEmailShare