post

Голф проект – Адаптиран голф за всички

Голф проект изпълни „Спортен клуб Усмивка“,който е българска неправителствена организация, чиято дейност е свързана с развитието, разпространението и насърчаване на спортни занимания и физическа активност сред младежите в България.

Предоставяйки на хора с увреждания възможност за промяна в социалната среда, запознаване с индивиди със сходни трудности ние се съсредоточихме върху създаването на подходяща група от хора в затруднено положение.
Това подейства като катализатор на желание за преодоляване на социалната изолация и приобщаването към нова социална среда. В реализацията на проекта ще бъдат включени индивиди с двигателни дефицити. Това е таргет групата, към която бе насочен проекта. За тях обикновените действия често представляват трудност и преодоляването на бариери е свързано с усилия на волята. Адаптираният голф поставя индивидите с двигателни дефицити в една подходяща среда където с полагане на различен вид усилия се отварят врати към нови предизвикателства и постижения.

Доброволците си поставиха задачата, да се свържат с местни спортни организации преди изпълнението на всеки семинар и турнир за повече информативност за затрудненията, които срещат хора с увреждания от местността и възможностите, които ние може да предложим
за социално включване при липсата на такова. За целта бяха предвидени и презентации на дейностите по настоящият проект пред заинтересовани страни в градовете домакини на съответните дейности. По този начин ще насърчим чрез личен опит да се оценят
ползите от спортът и колективните занятия. Практически заниманията по адаптиран голф, които се
надяваме да се превърнат в регулярна част от бъдещето на хора с увреждания, са чудесен способ за рехабилитация на всички части от тялото, а заедно с комплексите от упражнения за разтягане преди всеки семинар дейностите могат да заместят традиционната рехабилитация. В движенията част от играта на голф се съдържат с нормална натовареност упражнения подходящи за различен вид увреждания. С заниманията си участниците получават положителни емоции, а доказано е как играта на голф редуцира нивата на стрес и стимулира отделянето на ендорфини. В целта на настоящият проект са заложени обучителни уроци, семинари, и турнири изпълнени под
вещият надзор на треньорът.

Адаптиран Голф за Всички“ има за цел надграждането върху добрите примери от предишните проекти и насърчаването на социалното включване на хора с увреждания. По този начин тази
маргинална група ще може да заяви своята гражданска позиция и да се включи активно в демократичният живот.