post

Project Stress Management through Physical Activation

We would like to proundly inform you that first of the local activities related to our participation in the project Stress Management through Physical Activation is very well accepted by all participants. The project is part of Erasmus+ programme’s Key Action: Sport. Its reference number is 622615-EPP-1-2020-1-CZ-SPO-SSCP, and the action type is Collaborative Partnerships.

The event happened on 12.02.2022 and it was under the name We Love The Game of Football. 15 participants took part in 2 hour sport practice on artificial grass pitch. Drills for attacking and defending were shown to participant with goal of feel the different techniques in both parts of the game. The participation group was sustained by young people of age between 18 and 30 years old. The target group of current activity was gathered from local community and shared passion about physical exercises, healthy lifestyle and group practices. We are happy that everyone enjoyed the event and were looking out for more of the activity.

On 19.02.2022 something magical happened involving young people from Sofia of age between 18 and 30 years old. FEEL THE MOVEMENT OF THE DANCE took place in dance hall of Mladost creating positive vibes in participants who practiced different rhythms under the sounds of modern music. Despite of young people different tastes of music, everyone danced on modern popular song and enjoyed feeling relaxed after long day. After the event the spirit of something magical among the young persons gave them the motivation of sharing thoughts of starting themselves a dance lessons as a therapy to the fast life and pressure of stress after work days.  

Hiking in the nature part of the project Stress Management Though Physical Activation took place in Vitosha mountain on 27.02.2022. Participants from age 18 to 30 years old were hiking through mountain terrains and felling the energy from the nature. People involved shared a special feeling of fulfil connection of mind and body. Levels of stress were reduced by every minute in the wild nature which gave the participants felling of calmness. Everyone felt the hiking as a great tool of lowering the tension in their bodies and finding the loss connection with nature. The project is part of Erasmus+ programme’s Key Action: Sport. Its reference number is 622615-EPP-1-2020-1-CZ-SPO-SSCP, and the action type is Collaborative Partnerships.

We would like to proundly inform you that first of the local activities related to our participation in the project Stress Management through Physical Activation is very well accepted by all participants. The project is part of Erasmus+ programme’s Key Action: Sport. Its reference number is 622615-EPP-1-2020-1-CZ-SPO-SSCP, and the action type is Collaborative Partnerships. The event happened on 12.02.2022 and it was under the name We Love The Game of Football. 15 participants took part in 2 hour sport practice on artificial grass pitch. Drills for attacking and defending were shown to participant with goal of feel the different techniques in both parts of the game. The participation group was sustained by young people of age between 18 and 30 years old. The target group of current activity was gathered from local community and shared passion about physical exercises, healthy lifestyle and group practices. We are happy that everyone enjoyed the event and were looking out for more of the activity

post

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В АХЕЛОЙ, БЪЛГАРИЯ

Обмен за младежи се проведе в Ахелой, България. В обмена участваха 48 човека – 24 от Черна гора и 24 от България, част от които са категоризирани като NEET, младежи, които не работят, не с заети с образование или обучение и са изключени от всякакъв вид социална дейност. Също така участваха младежи с увреждания, които използват колички. Участваха и младежи без горните проблеми, което ще даде възможнаст за интеграция на проблемните ладежи и създаването на нови връзки и може би, приятелства.

Младежкият обмен беше финансиран от ЕС по програмата Еразъм+.

Комисията не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в статията информация.
Участниците бяха овластени и ангажирани в международни дейности и за развиване на умения и
получаване на знания. Групата се състоеше от 8 лидери, които представляваха партньорските организации, и 40 участници с по-малко възможности (които са изправени пред образователни, икономически, здравни и географски препятствия).

Въздействие върху участниците

 • чрез комуникация и обмен на опит и идеи, те получиха правилна мотивация за приобщаване към обществото и ресоциализация
 • за рестартиране и възстановяване на доверието в системата, повишено участие в социалните политики и получаване на знания за тях
 • за активно участие в социални дейности
 • придобиваха на умения за подобряване на личния и социалния им живот
 • добиха знания за създаване и подобряване на автобиография
 • умения за бизнеспланиране
 • толерантност към другите младежи в нужда или увреждания, които са изправени пред същите трудности
 • самочувствие и увереност, за да приемат повече предизвикателства и да се изправят пред тях с гъвкавост
 • придобиха нови методи и умения чрез спорт и неформално образование и да ги приложат на практика след приключването на проекта
 • информираха се за най-новите възможности, предложени от пазара на труда или образователната система
 • разбираха начението и стойността на младежта в настоящето и бъдещото общество и ползите на двете страни
 • подобриха комуникацията на английски език
 • придобиха нови международни контакти с участници, тази мрежа може да се използва за изпълнение на бъдещи проекти за сътрудничество.