post

Участие в Италия по проект

Участие в Италия по проект на Еразъм, осъществиха представители на “Баскетболен клуб за хора с увреждания Левски” и Спортен клуб “Усмивка”. В рамките на проект “2021-1-BG01-KA121-ADU-000012662” те имаха възможност да участват в Групова мобилност в Италия през 2021. Проектът е по КА1 -мобилност за възрастни на програмата “Еразъм+”.

Лого на проекта

Образователната мобилност за обучители в сферата на образованието за възрастни с цел обучение подкрепя професионалното развитие на преподавателския и непреподавателския състав под формата на:

  • Участие в структурирани курсове или обучения в чужбина;
  • Периоди на наблюдение в партньорско училище или друга организация, активна в сферата на образованието или обучението в чужбина.

Еразъм+ подкрепя образователна мобилност за преподавателски или непреподавателски състав, която:

  • Да бъде част от Европейския план за развитие на изпращащата организация;
  • Да отговаря на нуждите за развитие на персонала;
  • Да бъде реализирана от мерки за селекция, подготовка и проследяване на мобилността;
  • Да осигури признаването на образователните резултати на участващия персонал;
  • Да осигури разпространението на резултатите сред образователната общност.
Ето част от участващите организации