post

Работно посещение в Университет в Ниш, Сърбия- 2 част

По проект  „Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”, 2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, се проведе работно посещение в Университета в Ниш, Сърбия. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (-ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого ЕС
Дейност / задача 4 :Среща беседа
Среща с преподавателите от Катедрата по адаптивни спортове на Университета в Ниш 
Дейност / задача 5 :Среща беседа с Декана на Факултета по спорт
 Среща с Декана на Факултета по спорт на  Университета в Ниш
Дейност / задача 6 :Тренировка на хора с увреждания от всички възрасти
Посещение на тренировка по баскетбол за хора с увреждания 
Дейност / задача 7 :Официален мач  
Посещение на официален мач по баскетбол мъже. Това е аматьорски отбор с редовни тренировки 
Дейност / задача 8 :Среща със студентите    и с хора с увреждания
Среща със студентите от факултета по адаптивни спортове. Присъстваха и хора с увреждания. Имаше възможнос за въпроси и студентите бяха много активни. 
Дейност / задача 9 :Среща със студентите    и преподаватели от факултета по адаптивни спортове. Представяне на проекта и презентация на проф. Даниела Живкович
Среща със студентите от факултета по адаптивни спортове. Присъстваха и хора с увреждания. Имаше възможнос за въпроси и студентите бяха много активни.