post

Презентации на адптираните ски

П Р Е З Е Н Т А Ц И Я В Пампорово

На представянето в Пампорово имаше хора с увреждания, които опитваха за първи път да се возят на ски и бяха безкрайно въодушевени.Присъстваха и треньорът-Росен Гергов, доброволците и членове на сдружение “Спортен клуб Усмивка”.

П Р Е З ЕН Т А Ц И Я в Самоков

Презентацията в Самоков беше направена от Владимир Искров- председател на Сдружение “Спортен клуб Усмивка”