post

Предварителни визити по проект на Еразъм+

По проект „„Здравословно битие и спорт – за дълъг живот”, „Healthy living and sports – for a long life”2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968, с финансирането по Еразъм+, се проведоха две предварителни визити. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (- ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Лого ЕС

Посещение в Университета на НИШ, Сърбия

Основни събития в историята на университета

1948. – Основаване на Колеж за обучение на учители, предшественик на днешния Факултет по спорт и физическо възпитание в Ниш, първото висше учебно заведение на юг от Белград. Учебна 1949/50 г. се записва първото поколение студенти.

1954. – В рамките на Педагогическия колеж е основана катедра по физическо възпитание през академичната 1954/55 (2 години обучение)

1971. – С правителствен декрет на Република Сърбия Философският факултет е основан като член на Университета в Ниш, с Катедрата по физическо възпитание като негова съставна единица.

1999. – С правителствен декрет на Република Сърбия е основан Факултетът по физическо възпитание като нов член на Университета в Ниш.

2006. – С постановление на Сената на университета в Ниш, Факултетът по физическо възпитание променя името си на Факултет по спорт и физическо възпитание.

2007. – От учебната 2007/08 г. Факултетът по спорт и физическо възпитание приема Болонския процес и провежда своите бакалавърски и следдипломни обучения и програми в съответствие с тях.

От създаването си Факултетът по спорт и физическо възпитание в Ниш е издал дипломи по различни учебни програми на приблизително 3000 студенти и са защитени около 100 докторски дисертации. Удостоверения за старши треньори получиха около 1300 студенти, завършили обучението си в Центъра за развитие на кадри в спорта и отдиха.

Факултетът по спорт и физическо възпитание има акредитирани следните учебни програми: бакалавърска степен, физическо възпитание и спорт; Бакалавър приложни науки, спорт; Дипломирана специализирана професионална квалификация, спорт; Магистърско обучение, физическо възпитание и спорт; Магистърска степен по физическо възпитание, физическа активност и здраве и докторска степен по спортни науки.

Във факултета работят 49 преподаватели и сътрудници. Във факултета работят 25 непреподавателски служители в различни сектори: сектор „Общи и правни дейности“, сектор „Учебно-студентски дейности“, сектор „Материално-финансови въпроси“, сектор „Библиотека и ИТ“.

Библиотеката разполага със съвременна литература от над 12 000 библиотечни единици. Факултетът разполага със значително ниво на техническо и компютърно оборудване за осъществяване на практическото обучение в съответствие с изискванията на учебните програми, които се изпълняват. В тази насока факултетът е осигурил необходимото техническо оборудване, уреди, реквизит, видеолъчи, проектори, компютри, лабораторно оборудване, интернет технологии и др.

Предварителна визита в Университета

                                              П Р О Г Р А М А

                                    Подготвително посещение

               ЗДРАВ ЖИВОТ И СПОРТ – ЗА ДЪЛЪГ ЖИВОТ

                      2023-1-BG01-KA122-ADU-000119968

                                ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

1. ДЕН / 28.09.2023 г./10:00 ч. –

Среща с проф. Марко Александрович – законен представител на Нишкия университет

12.30 ч. – Обяд.

14. 00ч. – Среща с преподаватели от Факултета по спорт на Университета в Ниш

16.00 – Разглеждане на забележителностите на Ниш.

19.00 – Вечеря.

2. ДЕН /29.09.2023/ 10.00 ч. – Посещение на спортните ъоръжения.

 12:00 ч. – Обяд

 14.00 ч. – Заминаване

Предварителна визита в Реджио Калабрия, Италия

Long-term learning mobility of adult learners  Италия

Предварителна визита

П Р О Г Р А М А

Предварително посещение

  1. ДЕН / 06.09.2023/

10.00 ч.- Среща с президента на организацията.

12.30 ч.-  Обяд.

14. 00ч. – Среща с треньорите и обучителите.

16.00 ч. – Разглеждане на забележителностите.

19.00 ч. – Вечеря.

    2. ДЕН /07.09.2023/

       10.00 ч. – Посещение на спортните съоръжения.

       12.00  ч.- Обяд

       14.00 ч. – Разглеждане на мястото за настаняване и логистиката,

        16.00 ч. – Среща с ръководството на организацията за подписване на необходимите документи

         19.00 ч. – Вечеря