post

МЛАДЕЖКИ ОБМЕН В АХЕЛОЙ, БЪЛГАРИЯ

Обмен за младежи се проведе в Ахелой, България. В обмена участваха 48 човека – 24 от Черна гора и 24 от България, част от които са категоризирани като NEET, младежи, които не работят, не с заети с образование или обучение и са изключени от всякакъв вид социална дейност. Също така участваха младежи с увреждания, които използват колички. Участваха и младежи без горните проблеми, което ще даде възможнаст за интеграция на проблемните ладежи и създаването на нови връзки и може би, приятелства.

Младежкият обмен беше финансиран от ЕС по програмата Еразъм+.

Комисията не носи отговорност за използването по какъвто и да било начин на съдържащата се в статията информация.
Участниците бяха овластени и ангажирани в международни дейности и за развиване на умения и
получаване на знания. Групата се състоеше от 8 лидери, които представляваха партньорските организации, и 40 участници с по-малко възможности (които са изправени пред образователни, икономически, здравни и географски препятствия).

Въздействие върху участниците

 • чрез комуникация и обмен на опит и идеи, те получиха правилна мотивация за приобщаване към обществото и ресоциализация
 • за рестартиране и възстановяване на доверието в системата, повишено участие в социалните политики и получаване на знания за тях
 • за активно участие в социални дейности
 • придобиваха на умения за подобряване на личния и социалния им живот
 • добиха знания за създаване и подобряване на автобиография
 • умения за бизнеспланиране
 • толерантност към другите младежи в нужда или увреждания, които са изправени пред същите трудности
 • самочувствие и увереност, за да приемат повече предизвикателства и да се изправят пред тях с гъвкавост
 • придобиха нови методи и умения чрез спорт и неформално образование и да ги приложат на практика след приключването на проекта
 • информираха се за най-новите възможности, предложени от пазара на труда или образователната система
 • разбираха начението и стойността на младежта в настоящето и бъдещото общество и ползите на двете страни
 • подобриха комуникацията на английски език
 • придобиха нови международни контакти с участници, тази мрежа може да се използва за изпълнение на бъдещи проекти за сътрудничество.