post

Здравословно битие и спорт – за дълъг живот

Проект “Здравословно битие и спорт – за дълъг живот” е дванадесет месечен проект, чрез който “Спортен Клуб  Усмивка” иска да придобие специфични компетентности, Ноу-Хау и да се запознае с нови техники, които да се използват от членовете на персонала. Той се провежда с финансирането на ес по програма Еразъм+. „Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения принадлежат изцяло на техния (- ите) автор (-и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на [наименование на предоставящия орган]. За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито предоставящият орган.“

Нашите усилия са насочени към хората с увреждания от всички възрасти и по специално възрастните хора. Проведохме  3 мобилности- курс в “Институцията за обучение на възрастни Dante” в Риека / Хърватия /, работно посещение в / Faculty of sport and physical education, University of Niš /, Сърбия и дългосрочна мобилност в ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RC BASKET IN CARROZZINA, REGGIO CALABRIA, ITALY . В мобилностите взеха участие 6 члена на нашата организация-треньори, доброволци, председател и координатор. ние желаем с провеждането на този проект, нашата организация да разшири своята дейност в разпостранението на спорта сред възрастните хора, по-специално тези с увреждания-физически и ментални.

Проектът започна на 01.06.2023 година и  продължи до 31.05.2024 год.

Нашият проект има следните цели:

  1. Разширяване на дейността си чрез предоставяне на подкрепа чрез спорт на възрастни хора с увреждания (спортисти с увреждания, хора с физически увреждания, лица с интелектуални затруднения).
    2) Насърчаване на участие в управлението и осъществяването на спортни събития за целевата група от възрастни (спортисти с увреждания; аматьори с увреждания), като средство за засилване на европейския мащаб, обхват и въздействие на неговите инициативи
    3) Изграждане на сътрудничество и партньорство с европейските спортни организации с предишен опит в спортните дейности за възрастни хора с увреждания. Целта на това сътрудничество е укрепване на вътрешния капацитет на организацията чрез редовен обмен на информация, най-добри практики и разработване на съвместни проектни предложения.