Доц. Роглева: Спортната психология помага на спортистите да разширят репертоара на психическите си умения

28-07-2016 14:05

RoglevaДоцент Галина Домусчиева-Роглева ще бъде гост на International Basketball Camp (четете повече за него ТУК). Специалистът по спортна психология ще посети Габрово, за да помогне на младите играчи със съвети. В същото време организаторите на кампа осигуриха и спонсор. Това е минерална вода “Горна Баня”, чрез която ще бъдат подсигурени 3000 бутилки за участниците. Ето и интервюто с доцент Домусчиева-Роглева:
– Представете се с няколко думи, коя сте и с какво се занимавате?
– Казвам се Галина Домусчиева-Роглева и съм доцент по Спортна психология в НСА „Васил Левски“, София.

– С какво биха били полезни за участниците в кампа, вашите знания в областта на спортната психология?

– В краткото време бихме могли да насочим вниманието както на състезателите, така и на треньорите към възможностите, които спортната психология предлага за постигането на целите, усвояване и усъвършенстване на уменията за подобряване на представянето чрез повишаване на самоконтрола и саморегулацията, справяне с негативните психични състояния, регулиране на взаимоотношенията и други аспекти на тренировката и състезанието.

 

– Защо повечето спортни специалисти не обръщат внимание на психологическата подготовка в отборите? И с какво би била полезна тя за играчите?
– През последните две десетилетия популярността на спортната психология расте както като академична, така и като приложна дисциплина. Малцина в сферата на състезателния спорт оспорват важността на психологическата подготовка преди състезание. Въпреки това много спортисти, треньори и спортни администратори все още не са склонни да търсят услугите на квалифициран спортен психолог. Причините за това могат да са различни – често акцентът се поставя върху физическата, техническата и тактическата подготовка, но значението на психологическата подготовка е недооценено, личността на спортиста остава зад кулисите, липсва разбиране за процесите и механизмите, чрез които психиката се отразява на спортното представяне. За разлика от приложението на други науки в сферата на спорта, където могат да се видят конкретни резултати (спортистът вдига по-големи тежести, развива по-големи мускули, става по-силен или по-бърз), спортната психология изглежда непозната и това пречи на използването на широкия спектър от възможности, които тя предлага.
– Има ли психологически методи, които позволяват развитие на психични качества у играчите?
– Разбира се, в спортната психология се използват различни подходи, техники и стратегии за саморегулация на психичните състояния, за подобряване на различните характеристики на вниманието, мисленето, паметта, за поставяне и постигане на цели, за преодоляване на конфликтните взаимоотношения, за управление на мотивацията и много други аспекти на спортното представяне.
– Каква е ролята на спортната психология в съвременния спорт?
– Това е въпрос за цяла дисертация. Спортната психология може да даде обяснение на процесите, които се наблюдават по време на тренировка и състезание; да предложи интервенции, които да подпомогнат спортистите и треньорите за справяне с предизвикателствата, за постигане на оптимални резултати. Психологическата подготовка се основава върху научното познание и изисква системна психодиагностика. Тя подпомага формирането на определени умения и посочва как ефективно да се прилагат. Психологическата подготовка е продължителен процес, а обикновено се търси психологическа помощ и се очакват бързи резултати когато отборът е на ръба на изпадане. Разбира се, някои психични умения могат да се усвоят лесно и ефектът от прилагането им да се прояви доста бързо – може да се обедини отборът, да укрепи самочувствието на отделните играчи, но това е за кратко. Уменията, които служат на играчите в дългосрочен план не се усвояват набързо. Спортната психология помага на спортистите да разширят репертоара на психическите си умения, за да постигнат по-голям контрол над това, което се случва по време на състезание, да синхронизират психическите и физическите си способности, за да постигнат върхов резултат.

Източник http://bgbasket.com/new.php?id=60763