post

Доброволците и обученията им

В проекта “Приобщаване чрез адаптирани ски”, който е с финансиране на Европейският корпус за солидарност, участват пет доброволци.

Венцислава Георгиева – Спортува от малка.Тренира активно баскетбол. Учи за треньор по баскетбол, но обича да практикува различни видове спорт. По време на ски лагер къса предни кръстни връзки на коляното. Следва
операция и трудно възстановяване. За известен период време е поставена в позицията на човек с увреждания и
това я мотивира да опита да помогне на тези хора. Намира единомишленици в групата на баскетболните хора и
всички решават да се включат в проекта.

Ванеса Стоянова -Работи като треньор по баскетбол в БК Септември София. Социално отговорен и активен млад човек. Много енергична, тя и двигател на групата. Освен с работа с деца иска да се занимава и с хора в неравностойно положение.

Денислав Иванов – Студент в Югозападният университет. Иска да работи като учител по физическо възпитание. Смята, че всеки човек има право да спортува независимо от двигателните му възможности. Денислав е участвал в международни спортни кампове като доброволец.

Йоланда Косса – Българка с нигерийски корени играе няколко сезона баскетбол в чужбина, Испания
и Италия. Претърпява тежка контузи и преустановява кариерата си. Това я кара да се замисли за нуждата от
адаптиран спорт за всеки член на обществото ни.

Георги Иванов – професионален състезател по баскетбол с колички.Играе в български отбори, Гърция и Италия. Тай сам се е сблъсквал с много проблеми като човек с увреждане и може много да помогне на групата със съвети и практики.”Никога не съм се чувствал различен.
Понякога на хората им е малко странно, докато свикнат с това, че имам някакъв двигателен дефицит. Опитват се
да ми помагат. Държа да ме приемат като абсолютно нормален човек”, сподели Георги Иванов.

ОБУЧЕНИЯ

С доброволците бяха проведени три обучения, едното от които онлайн, заради епидемиологичната обстановка.

 1. Обучение-доброволците бяха обучавани – три пъти по 2 дни. Те получиха занния за хората с увреждания, за техните проблеми, за възможностите за тяхната рехабилитация, за тяхните психични проблеми. Знания за възможностите за спортуване и участието им в системни спортни занимания.Създадена беше мрежа между участниците за онлайн връзка по всяко време.
  Теми на обучението:
   Презентация за доброволчеството.
   Защо да станем и да продължим за бъдем доброволци.
   Какво представлява Европейския корпус за солидарност.
   Представяне на проекта
  На второто обучение, доброволците ще получат специфични знания за туризма и специализираните ски за хора с увреждания.
  Второто обучение се проведе онлайн, поради епидимиологичната обстановка заради КОВИД 19.
  Теми на обучението:
   Какво представляват адаптираните ски.Видове и употреба.
   Развитие на адаптираните ски в света и в България
  На третото обучение, доброволците получиха знания за Европейският корпус за солидалност и бяха мотивирани да участват в други европейски проекти. Мениджърът разясни проблеми, свързани с психическото и физическото състояние на хората с увреждания.
  Треньорът обясни възможностите на доброволците за помагане на хората с увреждания. Доброволците участваха като помагаха за логистиката на хората с увреждания, помагаха при поставянето им на ските, помагаха, ако има падане, при обличането на хората.
 1. Туризъм – беше направен един излет в планината. При тези излети е огромна ролята на доброволците. Те помагаха физически при изкачванията.
  3.Занимания по адаптирани ски. Доброволците участваха в логистиката, качването на ските и помощ при падане.
 2. Разпостранение на активностите и на резултатите. Всички доброволци ще участват, но ще има един, който ще бъде пряко отговорен за тази дейност.
  Всеки доброволец имаше задача, свързана с разпостранението на резултатите.
  Популяризаторски и обучителни материали – Отговорник: Денислав Иванов
  Факти и данни, свързани с уебсайта на организаторите на проекта (актуализации, посещения, справки, препращания) – Отговорник: Йоланда Косса
  Връзки със съществуващи мрежи и транснационални партньори; предаване на информация и ноу-хау;- създаване на мрежа ца участниците в проекта – Отговорник: Георги Иванов
  Помощ при съставянето на НАРЪЧНИК за добри практики – Венцислава Георгиева и Ванеса Стоянова.