Българско Баскетболно Общество (ББО)

Българско Баскетболно Общество (ББО) е неправителствена организация създадена от представителите на аматьорските клубове в България с цел популяризиране на баскетболната игра и превръщането и в масов спорт!


Чл. 1. “БЪЛГАРСКО БАСКЕТБОЛНО ОБЩЕСТВО” е доброволна, независима, неполитическа, несиндикална и нерелигиозна организация, обединяваща физически и юридически лица, за подпомагане на развитието на спорта баскетбол и в частност на аматьорския спорт баскетбол в България (“Сдружението“).